Valtakunnalliset infrapalvelut

Säästöä ja joustavuutta kuntien ICT-palveluihin

ICT-palveluiden merkitys kuntien palvelutuotannossa kasvaa vuosittain. Tiera järjestää omistajilleen tuki-, laite- ja käyttäjäpalveluita sekä pilvi- ja käyttöpalveluita, joita hyödyntämällä kunta tai muu kunnallinen toimija voi tehostaa perustietotekniikkansa käyttöä sekä saada säästöjä ja joustavuutta ICT-palveluihin.

Palveluiden avulla kunta voi mm. varmistaa häiriöttömän palveluympäristön ja saada enemmän aikaa ydintehtäviinsä. Tiera vastaa toimitusketjun kaikista tasoista ja varmistaa jokaiselle kunnalle sen tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden.

 

Infrapalvelujen palvelukokonaisuus:

  • Tukee toiminta- ja palveluympäristön muutoksia ja vastaa kuntien muuttuviin tarpeisiin
  • Ei edellytä omien investointien tekemistä
  • Skaalautuu tarpeen mukaan
  • Tehostaa kuntien toimintaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden

Palvelut ovat omistajille erittäin kilpailukykyisiä verrattuna mihin tahansa kaupalliseen toimijaan, sekä laadun, tehokkuuden että hinnan osalta. Infrapalvelut auttavat kuntatoimijoita myös sote- ja maakuntauudistuksen läpiviennissä ja sen kaikissa vaiheissa, aina nykytilanselvityksistä jäljelle jäävän kunnan ICT-toimintojen optimointiin.

 

Infrapalvelujen ulkoistuspalvelut

Ulkoistuspalvelujen avulla kuntatoimijat voivat ulkoistaa yksittäisten palveluiden lisäksi myös koko perustietotekniikkansa hoidon Tieralle.
 

Ulkoistusprosessi:

 

Miksi ICT-toimintojen ulkoistus kannattaa?

  • Kustannustehokkaat ja laadukkaat perustietotekniikkapalvelut koko elinkaaren ajan
  • Keskitetty hankintamalli ja sen mukanaan tuomat volyymiedut
  • Kunnat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa
  • Toiminnan tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantuminen
  • ICT-palvelut on kehitetty ja optimoitu kuntien toimintaa varten
  • Kokenut asiantuntijaverkosto ja parhaat toimintamallit käytettävissä

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn