Tiera ERP Palkkahallinto

Tiera ERP Palkkahallinto on nykyaikainen kuntaorganisaatioiden tarpeisiin suunniteltu palkkahallinnon palvelu, joka perustuu yhtenäisesti määriteltyyn palkanlaskentajärjestelmään ja kattaviin käyttö- ja tukipalveluihin.

Palvelu on osa Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuutta, joka auttaa kuntatoimijaa johtamaan ja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti.

 

Palvelun keskeisiä hyötyjä:

 • Yhtenäistää palkkahallinnon prosessit
 • Tehostaa ja automatisoi organisaation palkkahallintoon liittyviä rutiineja
 • Mahdollistaa yhdenmukaisen ja reaaliaikaisen tiedon saatavuuden
 • Mahdollistaa yhteyden organisaation muihin taloushallinnan järjestelmiin
 • Tehostaa toimintaa ja poistaa päällekkäiset työvaiheet
 • Varmistaa palkkalaskennan toteutumisen kuntasektorin vaatimusten mukaan

 

Palvelun toiminnallinen sisältö:  

 • Palkanlaskenta
 • Sähköiset lomakkeet
 • Henkilö- ja palvelusuhdetiedot
 • Tunti-ilmoitus
 • Palveluaikalaskenta
 • Luottamustoimipalkkiot
 • Raportointi

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn