Tiera ERP Materiaalihallinto

Kuntaorganisaatioiden tarpeisiin suunniteltu Tiera ERP Materiaalihallinto yhdistää kuntien materiaalihallinnon prosessit samaan järjestelmään ja tehostaa näin organisaation eri toimialojen hankintojen ja varastohallinnan päivittäisiä toimintoja.

Täysin integroitu ratkaisu sisältää materiaalihallinnan prosessin aina hankintaehdotuksesta ja ostotilauksesta toimitukseen, ostolaskukäsittelyyn, varastohallintaan sekä ulospäin meneviin toimituksiin ja laskuihin asti.

Järjestelmä on osa Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuutta. Järjestelmä mahdollistaa materiaalihallinnan prosessien integroimisen taloushallintoon ja raportointijärjestelmään, sekä auttaa kuntatoimijaa johtamaan ja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti.

 

Palvelun keskeisiä hyötyjä:
 • Materiaalihallinto ja taloushallinto samassa järjestelmässä
 • Yhtenäistää materiaalihallinnon prosessit
 • Tehostaa organisaation eri toimialojen hankinnan ja varastohallinnan päivittäisiä toimintoja
 • Itsepalvelutoiminnot ja työnkulun automatisointi vähentävät hallinnollista työtä ja lisäävät tehokkuutta
 • Mahdollistaa yhdenmukaisen ja reaaliaikaisen tiedon saatavuuden
 • Tuottaa tietoa toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin sekä viranomaisraportointiin
 • Tehostaa toimintaa ja poistaa päällekkäiset työvaiheet
 • Laskee organisaation sisäisen ja toimijoiden välisen laskutuksen kokonaiskustannuksia
 • Auttaa ohjaamaan ja seuraamaan keskitetysti organisaation ostotoimintaa ja varastoja
 • Mahdollistaa standardisoidun raportoinnin

 

Palvelun sisältö:
 • Strateginen ostaminen
 • Operatiivinen ostaminen
 • Tuoteluettelo
 • Toimitukset
 • Varastonohjaus
 • Integraatio taloushallintoon: tiliöinnit
 • Ostamisen ja varastonhallinnan raportointi ja tulosteet
Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn