Tiera Sähköinen asiointi

Kuntalaisten sähköinen palvelukanava

Tiera Sähköinen asiointi -palvelu tarjoaa kunnille nykyaikaisen ja tehokkaan tavan palvella kuntalaisia. Kuntien yhteinen sähköisen asioinnin alusta mahdollistaa eri toimialojen palvelujen digitalisoinnin ja monikanavaisen asiakaspalvelun.

Sähköisessä muodossa saapuvien lomakkeiden ja automaattisesti tietojärjestelmien välillä siirtyvän tiedon myötä asioiden käsittely automatisoituu ja myös palveluraportointi helpottuu.

Lue miten Hämeenlinna hyödynsi sähköisen asioinnin alustaa omahoito-palvelun toteuttamisessa >>

Oppilashuollon rekisterisovellus auttaa oppilaan  asioiden käsittelyä moniammatillisissa tiimeissä uuden oppilashuoltolain vaatimusten mukaisesti >>

 

Palvelun keskeisimpiä hyötyjä:

 • Mahdollistaa kuntaorganisaatioille nykyaikaisen, sähköisen asiakaspalvelun
 • Helpottaa ja nopeuttaa kommunikointia ja asioiden hoitamista – tiedot syötetään vain kerran
 • Yhdistää organisaation asiakaspalvelun välineet ja kanavat yhteen järjestelmään ja näkymään
 • Automatisoi useita vaiheita sisältävän asiankäsittelyn
 • Sähköiset asiointipalvelut ovat käytettävissä käyttäjälle parhaiten sopivaan aikaan
 • Kaikki palveluun liittyvä tieto on helposti löydettävissä verkkosivujen kautta
 • Hyödyntää tehokkaasti julkisissa tietojärjestelmissä olevaa tietoa

 

Valmiit palvelut:
 • Avustusten haku
 • Ajanvarauspalvelu
 • Varhaiskasvatuksen palveluja
 • OmaHoito
 • Talous- ja velkaneuvontaan hakeutuminen

 

Sähköinen asiointi tukee kuntien toimintamalleja ja yhtenäistää keskeisiä toimintoja

Sähköinen asiointi on suunniteltu tukemaan kuntien omia toimintamalleja. Palvelu automatisoi sekä yhtenäistää kuntaorganisaatioiden keskeisiä toimintoja.

Kuntalainen saa asioinnin sähköistämisen myötä näkymän kaikkiin avoimiin palvelupyyntöihinsä ja omaan asiointihistoriaansa. Kirjautuneen käyttäjän ei tarvitse täyttää lomakkeisiin tietoja, jotka ovat jo järjestelmässä, eikä palvelua tarvitse jonottaa puhelimitse tai kunnan toimipisteessä. Samalla helpotetaan myös kunnan työntekijöiden työtä, kun asiankäsittely automatisoituu.

Sähköisen asioinnin kertakirjautumisintegraatioiden myötä kuntalainen pääsee myös käyttämään kunnan eri sähköisiä asiointipalveluja yhdellä kirjautumisella, halutessaan omaa Facebook-, Google- tai muuta sosiaalisen median tunnustaan käyttäen.

Kun kunnat integroivat yhtenäiset järjestelmänsä, syntyy vähitellen mahdollisuus tuoda kaikki tarvittava sähköisessä muodossa oleva tieto automaattisesti kuntien asian käsittelyn tueksi. Tällöin kunnan käsittelijöiden ei tarvitse tehdä enää työläitä tietojen tarkistuksia tai pyytää lisätietoja asioijalta. Sähköinen asiointi tukee myös tiedolla johtamisen kehittämistä ja sähköiseen arkistointiin siirtymistä, kun kaikki tarvittava kunnan asiointiin liittyvä tieto talletetaan sähköisessä muodossa alusta alkaen.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn