Tiera Tiedonhallinta

Automatisoi hallinnon asiankäsittelyprosessit

Tiera Tiedonhallinta -palvelu on kuntatoimijoille suunniteltu yhteentoimiva ja kattava ratkaisu hallinnon asiankäsittelyprosessien sähköistämiseen.

Palvelu on suunniteltu tehostamaan kuntien toimintaa vähentämällä tiedon käsittelyyn liittyvää aikaa. Ratkaisun avulla kuntien tietoaineisto voidaan koota yhteen dokumenttivarastoon ja kerättyä tietoa voidaan näin paremmin hyödyntää päätöksenteon tukena.

Katso miten palvelu toimii käytännössä >>
 

Palvelun keskeisiä hyötyjä:

  • Yhtenäinen ratkaisu organisaation tiedonhallintaan
  • Yhdistää tietoaineiston yhteen dokumenttivarastoon
  • Yhdenmukaisen tiedon saatavuus
  • Tiedon parempi käytettävyys osana organisaation toimintaa ja kehittämistä
  • Vähentää tiedon käsittelyyn liittyviä työvaiheita ja säästää aikaa
  • Tehostaa organisaation toimintaa ja päätöksentekoprosesseja

Tiera Tiedonhallinta tarjoaa valmiit ratkaisut kokonaisarkkitehtuurin toteuttamiseen ja se integroituu Tieran muihin palveluihin, kuten Tiera Sähköinen arkisto ja Tiera ERP -palveluihin. Tieran yhteistyökumppanina toimii Fujitsu Finland Oy, joka vastaa Tiera Tiedonhallinnan sovelluspalveluiden toimittamisesta. Palvelu on nopeasti käyttöönotettavissa vakiintuneen projektitoimitusmallin mukaisesti.

 

Palvelun sisältö:  

  • Asian- ja dokumentinhallinta
  • Yhteinen dokumenttivarasto
  • Sähköisen päätöksenteon työkalut
  • Tiedonohjausjärjestelmä

 

 

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn