Tiera Sähköinen arkistointi

Arkistopalvelu automatisoi asiakirja-aineiston hallinnan

Tiera Sähköinen arkistointi on kuntaorganisaatioille suunniteltu asiakirja-aineiston sähköisen säilyttämisen palvelu. Palvelu automatisoi ja helpottaa asiakirja-aineiston hallintaa aina vastaanottamisesta niiden asianmukaiseen hävittämiseen asti.

Palvelun avulla kuntaorganisaatio voi arkistoida määräajan ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjojaan sähköisesti, samalla nopeuttaen ja helpottaen asioiden ja asiakirjojen käsittelyä ja hakua. Tieran yhteistyökumppanina toimii Fujitsu Finland Oy, joka vastaa palveluun liittyvien sovelluspalveluiden toimittamisesta.

 

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

 • Nopeuttaa asiakirjojen hakua
 • Helpottaa asiakirjojen käsittelyä
 • Yhtenäistää kuntaorganisaation tiedonkäsittelyprosessit
 • Tehostaa arkistointiin liittyvää toimintaa
 • Säästää merkittävästi mm. tila-, materiaali- ja henkilötyökustannuksia
 • Mahdollistaa asiakirjojen sähköisen säilyttämisen
 • Parantaa kuntalaisten mahdollisuutta seurata kunnan toimintaa

Tiera Sähköinen arkistointi on myös integroitavissa Tiera Tiedonhallinta -palveluun tai Tiera ERP -ratkaisuun, jossa se voi toimia mm. taloushallinnon arkistona. Palvelukokonaisuus on tällöin kattava ja yhteentoimiva ratkaisu organisaation erimuotoisen ja -sisältöisen tiedon elinkaaren hallintaan. Se luo perustan hallinnon prosessien sähköistämiselle ja liittämiselle sähköisiin palveluihin.

 

Palvelun sisältö:     

 • Aineiston tallentaminen ja säilyttäminen
 • Haku- ja noutotoiminnot
 • Raportointi
 • Aineiston hävittäminen
 • Erilliset hallinta- (mm. migraatio) ja hyväksymistoiminnot
 • Easy-SARKK-käyttäjähallinta
 • Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ylläpitotoiminnot
 • Lisäksi kuntalaisen asiakirjojen haku- ja noutotoiminnot, MalliTOS, adapterit ja tukipalvelu

 

Tiera Sähköinen arkistointi -palvelun 1.02-60-versio sisältää SÄHKE2-vaatimusten (Säilytysjärjestelmää koskevat vaatimukset 21.05.2013) mukaiset ominaisuudet. Versio 1.02-60 on tuotettu ja sitä ylläpidetään SÄHKE2-sertifiointivaatimusten mukaisesti.

 

Asiakaskertomukset

Case Salo

Salo sähköistää arkistot
Salon kaupunki pilotoi Tiera Sähköinen arkistointi -palvelun keväällä 2012. Ratkaisu kattaa aineiston koko elinkaaren hallinnan aina asiakirjojen vastaanottamisesta asianmukaiseen hävittämiseen asti.

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn