Sähköinen arkistointi ja tiedonhallinta

Tiera tarjoaa yhteistyössä Fujitsu Finlandin kanssa kattavat ratkaisut hallinnon asian- ja tiedonkäsittelyprosessien automatisointiin.

Kuntaorganisaatioiden sähköinen arkistopalvelu automatisoi ja helpottaa asiakirja-aineiston hallintaa ja auttaa yhdenmukaistamaan tiedonkäsittelyprosesseja.

Tiera Tiedonhallinnan avulla kunta voi automatisoida hallinnon asiankäsittelyprosessit. Palvelu vähentää merkittävästi tiedon käsittelyyn liittyvää aikaa ja tehostaa näin kuntien toimintaa sekä päätöksentekoprosesseja.

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn