Palveluväylä-integraatiot

Integraatioarkkitehtuurin kehittäminen ja haltuunotto

Tiera tarjoaa asiantuntijapalveluita integraatioiden kehittämiseen.  Tieralta on mahdollista tilata mm. integraatioarkkitehtuurin kehittämisehdotus tai laajempi kehittämissuunnitelma.

Integraatioarkkitehtuurin kehittämissuunnitelma tukee kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua. Suunnitelma pohjautuu toimintaan liittyvien sidosryhmien, prosessien ja tiedonvälitystapojen analysointiin ja tarpeiden määrittelyyn. Palvelun avulla kuntaorganisaatio saa käyttöönsä suunnitelman, tiekartan ja käytännön työkalut, joiden avulla integraatioarkkitehtuurin kehittäminen onnistuu muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tiera tarjoaa omistajilleen myös integraatioihin liittyvää koulutusta, jossa käydään läpi käytännön tasolla integraatioihin liittyviä termejä ja toteutusmalleja. Koulutuksen avulla parannetaan organisaation valmiuksia aloittaa erityyppisten integraatioiden kehitystyö.

 

Kuntayhteinen integraatioalusta ja muut integraatiopalvelut

Tiera ja Espoon kaupunki ovat selvittämässä organisaation sisäisen integraatioalustan toteuttamista. Keskitetty, yhdenmukainen integraatioalusta antaa mahdollisuuden valvoa ja hallita eri toimintojen ja järjestelmien käyttämiä integraatioita.  Toteutettava integraatioalusta skaalautuu teknisesti ja sopimuksellisesti koko kuntakentälle, ja on näin kaikkien kuntien käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä. 

Kuntayhteisestä integraatioalustasta tulee olemaan liittymä myös kansalliseen palveluväylään ja siihen liitettyihin palveluihin.

Kuntayhteisen integraatioalustan toteutukseen liittyy alustalla ajettavien eri järjestelmien välisten integraatioiden teko.  Keskeisenä lähtökohtana integraatioiden toteutuksessa on tehtävien ratkaisujen uudelleenkäytettävyys. Tarkoitus on toteuttaa integraatiot siten, että tehtyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää eri kuntaorganisaatioiden toiminnassa. Master datan käytön suunnittelulla pyritään rationalisoimaan tiedon käyttöä kuntaorganisaation eri toimialojen välillä ja kehittämään myös kuntien yhteisten tietosisältöjen hyödyntämistä.

 

Kansallinen palveluväylä

Tiera testasi yhteistyössä Espoon ja Lahden kaupunkien kanssa keväällä 2014 kansallisen palveluväylän toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmäkentässä. Kokeilu osoitti, että palveluväylä mahdollistaa hajautettujen tietokantojen yhdistämisen ja sähköisten palvelujen tuomisen yhteen kanavaan. Lue Espoon pilotointiprojektin loppuraportti täältä >>

Tiera tarjoaa kansallisen palveluväylän käyttöönottoon liittyviä asiantuntijapalveluita:

  • Käyttöönoton esiselvitykset
  • Konsultointi (alue/organisaatiokohtainen suunnittelutyö)
  • Palveluväylätyöpajat yhteistyössä virolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn