Alueellinen ICT-yhteistyö

Apu alueellisen yhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin

Tieran palvelurakennemuutosten ICT-tuki on asiantuntijapalvelu alueellisen tietohallintoyhteistyön kehittämiseen.

Palvelun tehtävänä on luoda edellytykset alueellisen yhteistyön vahvistamiselle, laajentamiselle ja tähän liittyvälle muutosjohtamiselle. Palvelurakennemuutosten ICT-tuki tarjoaa tietohallinnollisen tuen kuntien uusille rakenteille ja niiden mukaisesti kehittyville toimintatavoille. Lisäksi se helpottaa yhteistyötä kuntien vastuulla olevien palveluiden tuotannossa, myös tilanteissa joissa kuntarakenteet eivät muutu.

 

Palvelun keskeisimpiä hyötyjä:

 • Asiantuntijapalvelu alueellisen yhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Voidaan hyödyntää myös yhteisiä tietotekniikkapalveluja järjestettäessä
 • Auttaa muutosjohtamisessa
 • Tukee uusien rakenteiden ja toimintatapojen käyttöönottoa
 • Helpottaa yhteistyötä palveluiden tuotannossa
 • Mahdollisuus hyödyntää yhteistyöverkoston parhaita käytäntöjä ja kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuria

Palvelun avulla kuntatoimijat saavat käyttöönsä muutoksen tueksi kuntien tietohallinnon parhaat käytännöt ja kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin. Samalla kuntatoimija voi varmistaa, että kuntarakennelain selvitysalueille asettamat vaatimukset täyttyvät.
 

Esimerkkejä palvelun sisällöstä:  

 • Nykytila-analyysi
 • Tietohallinnon kehityspolku
 • Tietohallinnon organisointimalli, johtamisjärjestelmä ja palvelujen hallintamalli
 • Toimintaprosessien kehittäminen
 • Tietotekniikkapalvelujen tuotantotapojen analysointi kehitysehdotuksineen
 • Muutostilanteisiin liittyvien hankintaprosessien määrittely
 • Yhteisen tietoteknisen ympäristön suunnittelu
 • Yhteistoimintajärjestelyjen toteutuksen asiantuntijatuki
   

Palvelu toteutetaan aina kuntatoimijoiden ja järjestettävän yhteistyön edellyttämällä tavalla.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn