Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä auttaa turvaamaan palveluiden jatkuvuuden

 

Valmistelussa olevan sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lisätä asiakkaan valinnanvapautta.

Uudistaminen edellyttää, että tiedonkulku ja tietojärjestelmät saadaan asiakkaiden, palvelun järjestäjän sekä palvelun tuottajan kesken kulkemaan saumattomasti ja reaaliajassa. Valinnanvapausmallin edellyttämien tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen on valtakunnallisesti suuri projekti, johon kannattaa ottaa mahdollisimman suuri etunoja hyödyntämällä olemassa olevia, hyväksi todettuja käytäntöjä ja ratkaisuja.

Kuntatoimijoiden yhteistyössä kehittämä ja käytössä jo oleva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) mahdollistaa nopean siirtymäpolun uuteen toimintamalliin. Ottamalla järjestelmän käyttöön ennen sote- ja maakuntauudistuksen tuloa, kuntatoimija voi varmistaa toiminnan jatkuvuuden, helpottaa muutoksen läpivientiä asiakkaiden, henkilökunnan ja palvelun tuottajien osalta sekä mahdollistaa kansallisessa kehityksessä mukana olemisen. Järjestelmää käyttävien kuntien ja kuntayhtymien väestöpeitto on jo 2,1 miljoonaa ja määrä kasvaa jatkuvasti.

 

Miksi Parasta palvelua? Toiminta tehostuu jopa 80%

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä tehostaa merkittävästi palvelujen järjestämisen prosesseja. Järjestelmä automatisoi palveluiden järjestämistä, tuottamista ja käyttämistä. Tämä helpottaa asiakkaan, kuntatoimijoiden ja palvelun tuottajien toimintaa. Sama järjestelmä soveltuu käytettäväksi järjestämistavasta ja palvelusta riippumatta.

Merkittävimmät hyödyt ovat olleet mitattavissa palvelun järjestäjillä, joilla kustannushyötyanalyysin laskelmat osoittivat toiminnan tehostuneen jopa 80 %. Palvelun tuottajat vastaavasti ovat pystyneet laajentamaan elinkeinoaan ja kehittämään näin alueellista työllisyyttä. Asiakkaat pystyvät hakemaan ja vertailemaan palvelun tuottajia, seuraamaan omia tapahtumia ja antamaan palautetta palvelun tuottajalle.

Uuden toimintamallin ja sitä tukevan tietojärjestelmän avulla kuntatoimija voi välittömästi tehostaa palveluseteleihin ja ostopalveluihin liittyviä prosesseja ja antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tutustua uuteen malliin sekä varmistaa toiminnan jatkuvuuden pienillä muutoksilla.

Järjestelmän käyttäjät ovat sitoutuneet yhteistyöhön, jolla ratkaisua kehitetään ja hallinnoidaan. Tavoitteena on toimia edelläkävijänä ja toteuttaa yhteinen kansallinen ratkaisu, jonka mukaisesti edistetään hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta tietojärjestelmäratkaisujen yhtenäistämisestä, samalla varmistetaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen ratkaisu.

 

Yritysseteli-sovellus kaikkien PSOP-toimijoiden käytettävissä

Kuntien keskeisenä tehtävänä on edesauttaa alueella toimivien yrityksien toimintaa. Kunnat voivat myöntää yritystukia toiminnan ja palveluiden kehittämistä varten. Aiemmin tukien myöntäminen on toteutettu manuaalisena prosessina, mutta nyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän osaksi on kehitetty toiminnallisuus, jonka avulla myös yritystukia voidaan jakaa entistä joustavammin sähköisinä yritysseteleinä.

Yritysseteli-sovellus on palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän toimittajan Digian toteuttama, ja palvelu on kaikkien järjestelmää käyttävien kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien hyödynnettävissä. Lue lisää uudesta toiminnallisuudesta ja tule kuulolle 17.5. järjestettävään webinaariin kuulemaan lisää >>

 

Tutustu Parasta palvelua -toimintamalliin TieraCafe-webinaareissa

Parasta palvelua -toimintamallia esitellään kuntatoimijoille eri palvelujen näkökulmasta kevään ja elokuun aikana järjestettävissä TieraCafé-webinaareissa. Tervetuloa kuuntelemaan miten Parasta palvelua voi tehostaa myös teidän palveluseteli- ja ostopalveluprosessit!

Katso webinaarien ajankohdat ja teemat tästä ja ilmoittaudu mukaan >>

 

Lisätietoja:
Sari Koljonen
Liiketoimintapäällikkö, Kuntien Tiera Oy
sari.koljonen(at)tiera.fi / 040 55 68 201

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn